097 905 55 99

Договір про надання послуг з навчання грумінгу

м. Київ                                                                                          «15» липня 2022 року

Фізична особа-підприємець Гузенко Богдана Степанівна, реєстраційний номер картки платника податків 3219022521, номер запису в Єдиному державному реєстрі 2010350000000170639 від 05.07.2022 р., місце знаходження: Київська обл., Броварський район, с. Погреби, вул. Залющинська, 150, надалі іменується («Виконавець»), з одного боку, пропонує будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Замовник»/»Клієнт») акцептувати цю Публічну оферту (укласти договір) згідно з ст. 633, 641 ЦКУ про надання послуг з навчання грумінгу. 

У даному Договорі терміни використовуються у наступному значенні:

Договір – договір про надання послуг з навчання грумінгу «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop» укладений між Виконавцем та Замовником на умовах вказаних у публічній пропозиції.

Публічна пропозиція – пропозиція з навчання грумінгу, яка розміщена на веб-сайті мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop»: https://school.barberpet.com.ua.  

Замовник (Клієнт) – правоздатна та дієздатна фізична особа, що акцептувала Договір, ознайомлена з прайс-листом та правилами навчання грумінгу «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop», зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Прайс-лист – письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг з навчання грумінгу «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop», розміщений на на веб-сайті Виконавця та на ресепшені грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop».

Акцептування – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов даного Договору.

Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://school.barberpet.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику за плату послуги з навчання грумінгу «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop» (далі по тексту «послуги з навчання»), передбачені Прайс-листом послуг Виконавця, на підставі усного звернення Замовника або онлайн звернення через Веб-сайт, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2 Послуги з навчання надаються Замовником Виконавцю в «BarberPet Sсhool»  за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 18-А, приміщення Б172. Виконавець може в будь-який момент, однак з обов’язковим повідомленням Замовника, змінити місце надання послуг.

1.3 Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний договір являється публічним договором.

1.4 Публікація Виконавцем тексту публічної пропозиції про навчання грумінгу на веб-сайті: https://school.barberpet.com.ua, та розміщення тексту публічної пропозиції на інформаційних стендах «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop», є пропозицією Виконавця для необмеженого кола правоздатних та дієздатних  фізичних осіб укласти договір на умовах викладених у тексті публічної пропозиції.

1.5 Договір вважається укладеним, а згода з усіма умовами даного Договору, в тому числі з умовами оплати, надання та отримання послуг з навчання грумінгу вважається прийнятою, з моменту якщо Замовник вчиняє одну із передбачених дій:

1.5.1 Замовник оформлює (підписує) лист-згоду на отримання послуг з навчання грумінгу, як підтвердження повного та безумовного акцептування даної  публічної пропозиції.

1.5.2 Замовник (клієнт) фактично отримує Послугу. В такому випадку Замовник (клієнт) розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт отримання послуги з навчання грумінгу, як згоду з усіма умовами Договору з відповідного моменту часу.

1.5.3 Замовник (клієнт) оплатив послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт оплати послуги, як згоду з усіма умовами даного Договору з відповідного часу.

1.6 Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції та прайс-листом.

  1. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

2.1 Послуги з навчання за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.

2.2 Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Замовником послуг з навчання.

2.3 Вартість послуг з навчання визначається в залежності від обсягу наданих послуг і згідно діючого Прайс-листа послуг Виконавця на дату надання Виконавцем таких послуг, що розміщений в загальнодоступному місці у зоні рецепції на ресепшені грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop» та на Веб-сайті Виконавця.

2.4 Оплата наданих послуг здійснюється Замовником у 100% розмірі вартості послуг безпосередньо до отримання таких послуг в порядку, визначеному Виконавцем, одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:

2.4.1 шляхом здійснення Замовником оплати у готівковій формі в касу Виконавця.

2.4.2 шляхом здійснення Замовником платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Виконавця.

2.4.3 шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором Замовника за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг Виконавця у національній валюті України.

2.5 Замовнику може надаватися знижка на вартість послуг, розмір якої визначається у порядку, встановленому Виконавцем.

2.6 У разі часткової відмови Замовника від отримання послуг навчання, вартість фактично оплачених та неотриманих послуг не повертається Замовнику.

  1. ПРАВА СТОРІН

3.1. Замовник має право:  

3.1.1 Отримувати послуги належної якості;  

3.1.2 Отримувати достовірну та повну інформацію про перелік та вартість послуг з навчання, що надаються Виконавцем; 

3.1.3 Отримувати сертифікат про закінчення навчання в «BarberPet Sсhool»  франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop».

3.2 Виконавець має право:  

3.2.1 Змінювати порядок надання послуг з навчання та їх вартість, опублікувавши зміни на Веб-сайті Виконавця, за 5 календарних днів до їх впровадження.

3.2.2 Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на послуги навчання.

3.2.3 Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання послуг з навчання та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

3.2.4 Залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

3.2.5 Відмовитись від отримання послуг з навчання в будь-який момент дії Договору, але при цьому кошти за навчання не повертаються.

3.2.6 Відмовитись від надання послуг в разі порушення Замовником умов цього Договору.

3.2.7 Перенести навчання у випадку непередбаченої відсутності викладача або призначити іншого викладача для надання послуг з навчання.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1  Неухильно дотримуватись рекомендацій Виконавця; 

4.1.2 Провести в термін оплату послуг, наданих Виконавцем, відповідно до умов цього Договору; 

4.1.2 Прибути в місце надання послуг з навчання в дату та час, попередньо визначений Виконавцем на його Веб-сайті, за 5 календарних днів до старту навчання;  

4.1.3 Своєчасно повідомляти Виконавця про зміну контактних телефонів та місця проживання; 

4.1.4 У разі порушення або неможливості дотримання Замовником узгодженого із Виконавцем графіку надання послуг з навчання, якщо такий узгоджений, повідомити про це Виконавця.

4.2 Замовник, який знаходиться в «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop», повинен доброзичливо та з повагою ставитися до Виконавця та його відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

4.3 Замовник повинен підтримувати чистоту у приміщенні «BarberPet Sсhool» франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop»,, дотримуватися санітарно-гігієнічних умов.

4.4 Замовникам, які з’явилися на навчання у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, Виконавець має право відмовити у наданні послуг з навчання.

4.5 Виконавець зобов’язаний:

4.5.1 Надавати Замовнику послуги з навчання належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором;  

4.5.2  Попередньо повідомляти Замовника про дату та час старту навчання, викладачів;  

4.5.3 Видавати Замовнику сертифікат про закінчення навчання в «BarberPet Sсhool»  франчайзингової мережі грумінг-салонів для тварин «BarberPet Grooming & Shop».

4.5.4 Своєчасно повідомляти Замовника про зміну місця навчання та контактних телефонів Виконавця, а також відповідальних осіб за проведення навчання;  

4.5.5 Отримуючи доступ до персональних даних Замовника, не передавати і не розголошувати ці дані третім особам.

  1. ВІДПОВІДПЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1 В разі невиконання чи неналежного виконання умов Договору та при порушенні положень чинного законодавства Сторони несуть адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність.  

5.2 В разі запізнення Замовника більше ніж на одну годину або, якщо Замовник не з’явився до місця надання послуг з навчання, в дату та час надання послуг,
Замовник сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 500 грн. 00 коп.

5.3 У випадку, якщо Замовник вніс плату за надання послуг з навчання несвоєчасно та/або не в повному обсязі, Виконавець має право розірвати Договір та/або відмовити Замовнику в допуску до проходження навчання.

5.4 У випадку передачі Замовником інформаційних матеріалів, отриманих під час проходження навчання, третім особам без письмового дозволу Виконавця, як і виявлення фактів використання Замовником вказаних матеріалів з комерційною метою, Замовник несе таку відповідальність:

5.4.1 відсторонення Замовника від участі у навчанні та розірвання Договору в односторонньому порядку без повернення вартості послуг;

5.4.2 відшкодування Виконавцю прямих та непрямих збитків, завданих таким порушенням.

5.5 Будь-які дії Замовника, спрямовані на перешкоджання наданню послуг Виконавцем іншим Замовникам, чи які потягли за собою ненадання, або неналежне надання Виконавцем послуг за цим Договором, тягнуть за собою розірвання даного Договору без повернення Замовнику вартості послуг.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за:

5.6.1 неможливість надання послуг з причин, які від нього не залежать, включаючи форс-мажорні обставини, порушення роботи ліній зв’язку, відсутність чи несправність обладнання, яке не належить Виконавцю, відсутність та/або погіршення якості зв’язку та передачі даних, що надаються мобільними операторами та Інтернет-провайдерами;

5.6.2 порушення безпеки обладнання чи несправність обладнання, яке використовується Замовником для отримання послуг.

5.7 У випадку порушення Виконавцем строків надання послуг, відповідальність Виконавця обмежується продовженням строків надання послуг чи наданням послуг у нові строки до повного їх виконання.

5.8 У будь-якому випадку сукупна відповідальність Виконавця за будь-яким позовом чи претензією за цим Договором обмежується вартістю послуги, наданої за даним Договором.

5.9 У випадку виникнення спорів або розбіжностей за даним Договором, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

5.10 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

ІНШІ УМОВИ 

6.1 Цей Договір є публічним Договором та містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг.

6.2 Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, організаційної, тощо) надати Замовнику послуги.

6.3 Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.

6.4 Замовник усно або письмово звернувшись за отриманням послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення та підписання Замовником Інформаційної згоди за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.
6.5 Цей Договір вважається укладеним на невизначений строк, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

6.6 Цей Договір може бути розірваний у випадку:

6.6.1 невиконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення умов оплати;

6.6.2 порушення Замовником або Виконавцем умов цього Договору чи умов надання послуг;

6.6.3 відмови Замовника від отримання послуг Виконавця. У випадку припинення дії Договору у зв’язку з відмовою Замовника від отримання послуг, сплачені Замовником кошти за цим Договором не повертаються.

6.7 Виконавець докладає максимум зусиль для того, щоб інформація, розміщена на Веб-сайті, була актуальною і корисною на момент її публікації і не несе відповідальності, пов’язаної з використанням даної інформації, в результаті можливих неточностей, помилок і упущень. 

6.8 Виконавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни та доповнення в послуги Виконавця і іншу інформацію, розміщену на Веб-сайті Виконавця.

6.9 Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та набирають чинності з моменту оприлюднення на Веб-сайті Виконавця. Замовник зобов’язується самостійно ознайомлюватися з актуальною редакцією цього Договору, при цьому Виконавець може додатково повідомляти Замовника про зміну умов Договору.
6.10 Для Замовника, який до моменту внесення змін до цього Договору користувався послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) зміни умов даного Договору є подальше використання послуг Виконавця та оплати наступного періоду надання послуг.

6.11 Акцептуючи цей Договір, Замовник дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до бази даних Виконавця відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6.12 Акцептуючи цей Договір Замовник підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Фізична особа-підприємець 
Гузенко Богдана Степанівна
Ідентифікаційний номер 3219022521
Номер запису в Єдиному державному
реєстрі 2010350000000170639 від 05.07.2022 р.,
Місце знаходження: Київська обл., Броварський район,
с. Погреби, вул. Залющинська, буд. 150
Рахунок UA21305299000002600302012635,
відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»

________________     Б.С. Гузенко